Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) và bằng DALF (Bằng tiếng Pháp nâng cao) là các văn bằng duy nhất được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Các văn bằng này có giá trị cả đời và được công nhận trên toàn thế giới. Các văn bằng này sẽ là chứng nhận cho quá trình học tiếng Pháp trong các trường học phổ thông, trường đại học hoặc trong môi trường công sở của người học. Thêm vào đó, các văn bằng DELF-DALF sẽ cho phép bạn học tập, làm việc và nhập cư vào một nước nói tiếng Pháp.​

TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này. Có nhiều loại TCF khác nhau và không có giới hạn độ tuổi của thí sinh.

Viện Pháp Việt Nam tổ chức hai hình thức TCF khác nhau để bạn lựa chọn tùy theo kế hoạch học tập tại Pháp:

  • TCF-DAP : là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh dự định học năm nhất Cử nhân tại trường Đại học tổng hợp, PACES (năm thứ nhất ngành y), hoặc tại trường kiến trúc.
  • TCF-TP (dành cho mọi người) : Các kế hoạch học tập khác (Năm 2, năm 3 bậc Cử nhân, Thạc sĩ, tiến sĩ, trường thương mại, trường kĩ sư…).