Category Archives: Lớp tiếng Pháp giao tiếp

Lớp học giao tiếp giúp rèn luyện kỹ năng nghe – nói và tăng hiểu biết về văn hóa Pháp cho học viên, giúp học viên tự tin đối thoại bằng tiếng Pháp.