Lớp tiếng Pháp phổ thông

Mục tiêu đạt được xuyên suốt khóa học:

  • nắm vững ngữ pháp tiếng Pháp
  • luyện đủ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
  • có các kiến thức về văn hóa, xã hội, 1 vài chủ đề mang tính thời sự

Bạn có thể chọn các loại lớp sau:

  • Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi
  • Lớp bán cấp tốc: 6h/tuần, học 3 buổi
  • Lớp cấp tốc: 10h/tuần, học 5 buổi

Lộ trình :

STT Trình độ Số giờ học tại Hoang Ngan Education  Thời gian : 2h/ buổi
1 A0 – đầu A2 100
2 A2 100
3 B1 150
4 B2 250

Nếu bạn đã biết tiếng Pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký kiểm tra trình độ và xếp lớp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *