Một số loại bằng cấp khác tại Pháp

 

 1. Các bằng Quốc gia đào tạo nghề (THPT+2 năm)
  ♪ Bằng kỹ thuật viên cao cấp (BTS) : 
  BTS là một bằng thực hành nghề quốc gia được cấp sau khi hoàn thành 2 năm học, tương đương 120 ECTS, ở 136 chuyên ngành trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và cả nghệ thuật tạo hình. Chương trình học BTS kéo dài 2 năm thường dạy ở trong các phân ban Kỹ thuật viên cao cấp (STS) tại các trường THPT công lập hay tư thục. Bằng này cho phép thực hành nghề ngay sau khi hoàn thành, ở các vị trí công việc với tư cách kỹ thuật viên chuyên môn.
  ♪ Bằng Đại học công nghệ (DUT) :
  Bằng Đại học công nghệ (DUT) là bằng Quốc gia được cấp sau 2 năm học, tương đương 120 ECTS, được đào tạo trong các Viện đại học công nghệ, là một bộ phận đào tạo của các trường Đai học Tổng hợp. Chương trình đào tạo thực hành này thường có kèm theo một khóa thực tập bắt buộc và cho phép vừa có thể ra làm việc ngay nhưng cũng có khả năng học tiếp Cử nhân thực hành để đi làm tiếp, học tiếp bậc kỹ sư hoặc chương trình của trường thương mại.
 2. Bằng Nghệ thuật
  Các trường Đại học Nghệ thuật cấp Bằng nghệ thuật tạo hình Quốc gia (DNAP) sau 3 năm đào tạo – tương đương học vị Cử Nhân, và Bằng Quốc gia cao cấp về thể hiện tạo hình (DNSEP) sau 5 năm đào tạo – tương đương Thạc Sĩ.
 3. Bằng Kiến trúc
  20 trường đại học kiến trúc quốc gia cấp bằng đại học về kiến trúc (DEEA, học vị Cử nhân) sau 3 năm đào tạo, Bằng Kiến trúc sư cấp Quốc gia (DEA, học vị Thạc Sĩ) sau 5 năm đào tạo và Bằng Tiến sĩ Kiến trúc (học vị Tiến sĩ) sau 8 năm. Có 2 trường khác cũng được phép cấp các văn bằng được thừa nhận có giá trị tương đương : 1 trường công lập là Viện khoa học ứng dụng quốc gia (INSA) ở Strasbourg và 1 trường dân lập là Trường chuyên ngành Kiến trúc (ESA).
 4. Bằng Y khoa
  Các chương trình đào tạo Y khoa bao gồm 4 chuyên ngành khác nhau. 4 chuyên ngành này trước hết đào tạo để cấp Bằng Đại học Y đa khoa (DFGSM), nha khoa, dược hoặc sản khoa tùy theo chuyên ngành lựa chọn, được công nhận trình độ cử nhân, tức là đã hoàn thành 180 tín chỉ theo tiêu chuẩn châu Âu (ECTS), sau 3 năm đào tạo kể từ khi có bằng TN THPT (BAC). Sau đó sinh viên phải học tiếp cho đến khi được cấp bằng quốc gia theo chuyên ngành đã chọn. Đây là loại bằng bắt buộc để có thể hành nghề y tại Pháp.
 5. Bác sĩ thú y
  4 trường Thú y Quốc gia có các chương trình đào tạo cấp Bằng bác sĩ Thú y cấp Quốc gia. Đây là văn bằng bắt buộc để có thể hành nghề bác sĩ Thú y tại Pháp.
 6. Các bằng riêng của trường
  Các bằng do trường cấp không phải là bằng cấp quốc gia. Bằng do trường cấp không đương nhiên cho phép học tiếp trong các trường công lập và việc công nhận bằng hoàn toàn phụ thuộc vào tư cách của trường cấp bằng.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Hoàng Ngân

Email : info@hoangngan.net

Tel : 024 39 96 65 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *